Personalijuhi pöördumine

Räägin meie ettevõtte hingeelust ausalt ja avatult.

Mina olen täheldanud, et ajastul, mil enese aja väärtus meie kõikide jaoks tõuseb, hinnatakse võimalust seda kokku hoida. Usun, et seda saab edukalt teha ka värbamisprotsessis.

Ikka juhtub näiteid, milles kandidaat või ettevõte tajub vestlusel või veel hullem, lepingu sõlmimise järgselt, omavahelist põhimõttelist mittesobivust. Ainult töökuulutusest jääb väheks, et tajuda ettevõtte sisemaailmas toimuvat. Sellest minu alljärgnev kirjatükk. Loodetavasti aitab see mõista, kas meil on põhjust kohtuda. Juhul, kui alljärgnev Sinu elukogemusele tuginedes sobib, oled hästi oodatud minuga lähemalt vestlema. Võib juhtuda, et leiad endale elu parima tööandja ja meie omakorda suurepärase töötaja.

Meie ettevõte on kultuuriliselt suures osas meie juhtkonna nägu, kellega koostöös väljakutseid võetakse ja vallutatakse. Kuna juhtkond toimetab igapäevaselt tunnetuslikult sama tasandi kolleegidena ja on sõbraliku hoiakuga, on nendega vaba tunne laskuda ka diskussioonidesse, mille puhul sageli juhtub, et ettevõte võtab jalge alla töötaja soovitatud teeraja. Selle tulemusena tunnevad meie töötajad (staaži kasvades üha enam), et nad mõjutavad suuri otsuseid, et neid kaasatakse, usaldatakse ja nende pädevust hinnatakse. See omakorda tähendab, et meie töökultuuri on juurdunud iseseisvus ja vastutuse võtmine.

Teise olulise tähelepanekuna oleme peeglisse vaadates aru saanud, et oleme ettevõttena vähebürokraatlikud, muutustealtid, kiired otsustajad ja vajadusel ümberotsustajad. Täpselt selliselt, nagu turg ja olustik vajab. See tähendab, et meie ettevõttes ei ole põhjust oodata viisaastakuplaane, vankumatuid otsuseid ning järjepidevust ja muutumatust oma töödes. See omakorda on tekitanud olukorra, kus meie staažikamatel töötajatel on alati jätkunud häid sõnu selle kohta, kuidas nende töö on olnud stabiilselt huvitav ja väljakutseid pakkuv ka siis kui ettevõttes töötamise aeg ületab seitset või kümmet aastat. Selle üle oleme uhked ja see on kindlasti üks teguritest, mis on aidanud hoida meil ettevõttes väga talendikaid inimesi.

Kolmanda tegurina iseloomustab meid ülim pandlikkus. Mis see normiks kujunenud väljend endas peidab? Meie ei mõtle siinkohal, et võid oma tööpäeva tunni võrra nihutada. Lahja. Me ei mõtle, et paindlikkus piirdub võimalusega mõned päevad nädalas kodukontoris tööd teha. Meie mõistes paindlikkus tähendab seda, et tööandja võimaldab töötajal oma tööd teha kohas, ajal, viisil, järjekorras, vahenditega jne, mis toetavad töötaja jaoks parimat tööalast tulemit. See tähendab, et töötaja on oma töö peremees igal tasandil. Paindlikkuse teemat võimendab omakorda see, et juba kaheksa aastat on meie ettevõtte erinevad töötajauuringud andnud sama tulemust küsimusele, mida tööandja juures kõige enam hinnatakse. Vastuse esikolmikusse on alati töötajad toonud paindlikkuse ja personaalse lähenemise. Usun, et sellel suur on mõju, kui töötaja tunnetab, et tema tööandja pingutab tema heaolu pärast. Personaalselt. Päriselt. Sellel tajul, et siis kui minul, olenevalt eluetapi erisustest, on parasjagu vaja tööandjapoolset vastutulekut või erikokkulepet, saan nagu sõbrale toetuda. Minus on teadmine, et kui see vähegi võimetekohane, minu tööandja pingutab ja panustab minu heaolusse.

Olen kirjeldanud meie toimimist intiimsel ja sisulisel tasandil. See loodetavasti on andnud Sinule parema arusaama, kes Sa tõenäoliselt esitad endale küsimusi – kas ma peaksin kandideerima või valima selle tööandja. Kogu selle pika kirja mõte on olnud anda Sinule aus vaade, mis aitaks otsustada. Mitte kellegi huvides ei ole Sind osava müügijutuga meile meelitada ja siis mõlemapoolselt avastada, et meie hoiakud ja tööalase toimimise viisid ei sobitu omavahel. Mina usun siiralt, et ei ole olemas „õiget tööandjat“ või „valet töötajat“. Küsimus taandub vaid sisulisele sobivusele. Seega. Kui Sina juttu lugedes mõistsid, et vajad juhti, kes ütleb ette, kuidas ja mis järjekorras oma tööd teha, siis meie kultuuriliselt ei ole seda harjunud pakkuma. See ei tähenda üksijäetust, kui on tehnilised küsimused. See tähendab, et Sinult oodatakse pealehakkamist, ise lahenduste otsimist, julgust kolleegilt abi küsida ja pidevat valmisolekut ennast aktiivselt arendada. See tähendab iseseisvust ja vastutuse võtmist. Hoiakut, et kui minule on usaldatud projekt, siis mina korraldan selle õigetähtaegse lõpetamise ning ei jää ootama vaheülesandeid ja ajalisi vahe eesmärke, mis survestaksid. Kogu seda tegutsemisviisi harrastades on orgaaniliselt juurdunud meie ettevõtte kultuuri arusaam, et iga ametikoht ja roll on kõrge väärtusega ja töötundide asemel loeb tulemus. See omakorda kasvatab kiiresti usaldust töötaja ja tööandja vahel, mistõttu on mõnus sellises sünergias ja koostöös edasi liikuda.

Tunnistan, et meie ettevõtte kitsaskohad on töötajate silmis samad, mis meie tugevused. Väikese ettevõttena, vähese bürokraatiaga, kiirete muutuste keerises ja harrastades paindlikkust, oleme sageli olukorras, milles muudatused on igapäevane töö osa. Võib juhtuda, et keset rahulikku töötempo perioodi avastab töötaja, et nüüd läks kiireks või vastupidi. Vahel juhtub, et tehtud töö ei realiseeru. See kõik käib käsikäes muutuvate oludega. Samas on see inimestele, kes muutustega kergemini kohanevad, pigem põnev ja arendav.

Meie jaoks on meie ettevõtte 15-aastane koostöökogemus õpetanud, et parim viis väljakutseid jätkusuutlikult ja meeldivas õhkkonnas kogeda on:

  • Hoida sisekliimas üksteise suhtes lugupidamist ja sõbralikkust;
  • Teha nalja, niipalju kui oskad ja naerda, kus võimalik;
  • Olla suheldes omavahel avatud, abivalmis ja koostööle orienteeritud;
  • Näha takistustes väljakutseid ja enesearengut;
  • Hoida enese personaalset heaolu (nii füüsiliselt kui vaimselt), mida toetavad ettevõtte pingutused töötaja õnnetunde suurendamiseks.

 

Nüüd, meie kultuuri ausalt ja avatult teades, saad Sina teha teadliku valiku, kas see on koht, kuhu Sina näed end sobitumas. Kuivõrd haakub meie kultuur Sinu ootustega? Kui tunned, et Sinu poolt on klapp olemas, võta palun minuga kindlasti ühendust ja kutsun Su meie kontorisse väga head kohvi või maailma parimat teed jooma.


Imelist elamist!

Maarika

BB Finance OÜ personalijuht

56640705

maarika@bbfinance.ee